Μ.Εφραιμίδης | Περιεπεμβατική διαχείριση αντιπηκτικής αγωγής 08/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14:00-15:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ & Ελαφρύ Γεύμα
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός
14:00-15:00 Περιεπεμβατική διαχείριση αντιπηκτικής αγωγής
Μ.Εφραιμίδης
Tags : 08/04/2017