Σ.Κωνσταντινίδης | Αντιπηκτική αγωγή το 2017: Τι σημαίνουν πραγματικά οι νέες μελέτες και τα «πραγματικά δεδομένα» για την κλινική πράξη; 08/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
12:15-13:00 Αντιπηκτική αγωγή στη σύγχρονη κλινική πράξη: Η γνώμη των ειδικών
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Ι.Γουδέβενος
12:15-12:30 Κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσος: Νέα δεδομένα, νέες στρατηγικές για συνδυασμένη αντιπηκτική - αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
Δ.Αλεξόπουλος
12:30-12:45 Αντιπηκτική αγωγή το 2017: Τι σημαίνουν πραγματικά οι νέες μελέτες και τα «πραγματικά δεδομένα» για την κλινική πράξη;
Σ.Κωνσταντινίδης
12:45-13:00 Συζήτηση Ειδικών και Συμπεράσματα
Tags : 08/04/2017