Κ. Μπερμπέης | 1ο περιστατικο 08/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
09:30-10:30 ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Πρόεδροι: Γ.Ανδρικόπουλος,Ι.Τσούνος,Ι.Λεκάκης
Σχολιαστές: Δ.Τσιαχρής
Tags : 08/04/2017