Σ.Δεμερτζής | Εναρκτήρια Ομιλία 07/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
20:30-21:20 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
20:30-20:50 Προσφωνήσεις
20:50-21:20 Εναρκτήρια Ομιλία
Σ.Δεμερτζής
Tags : 07/04/2017