Π.Αγαθαγγέλου | Το μοντέλο ανάπτυξης της υγείας στην Κύπρο 07/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:15-20:30 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η Καρδιολογία την εποχή της κρίσης
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Κ.Τσιούφης
19:15-19:35 The budget is over: Is reuse of devices feasible?
R.Ciudin
19:35-19:55 Το μοντέλο ανάπτυξης της υγείας στην Κύπρο
Π.Αγαθαγγέλου
19:55-20:15 Οι προοπτικές της Καρδιολογίας στη χώρα μας: τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα, τι μπορεί να γίνει;
Π.Βάρδας
20:15-20:30 Συζήτηση
Tags : 07/04/2017