Ε.Θεοφιλογιαννάκος | ARNIs: Νέο βήμα στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης 01/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
20:00-20:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
20:00-20:30 ARNIs: Νέο βήμα στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης
Ε.Θεοφιλογιαννάκος
Tags : 01/04/2017