Τ.Δαδούς | Αρρυθμίες στην καρδιακή ανεπάρκεια και αντιμετώπισή τους 01/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
18:00-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Φ.Τρυποσκιάδης
18:00-18:20 Φαρμακευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης (HfrFF)
Δ.Κωνσταντίνου
18:20-18:40 Φαρμακευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HfpEF)
Μ.Παπαδημητρίου
18:40-19:00 Βιοδείκτες στην καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Γ.Αηδονίδης
19:00-19:20 Αρρυθμίες στην καρδιακή ανεπάρκεια και αντιμετώπισή τους
Τ.Δαδούς
19:20-19:40 Υπερηχογραφική εκτίμηση της καρδιακής ανεπάρκειας
Ξ.Αποστολίδου
19:40-20:00 Συζήτηση
Tags : 01/04/2017