Ε.Θεοφιλογιαννάκος | Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 01/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Ε.Ηλιοδρομίτης
17:00-17:15 Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
Ε.Θεοφιλογιαννάκος
17:15-17:30 Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HfpEF)
Ι.Βογιατζής
17:30-17:45 Διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχές της μυοκαρδιακής χάλασης
Δ.Κετίκογλου
17:45-18:00 Συζήτηση
Tags : 01/04/2017