Συζήτηση 01/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
12:30-14:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ»
Πρόεδροι: Χ.Καρβούνης,Γ.Γιαννακούλας
12:30-12:50 Διαγνωστική προσέγγιση και κλινική παρακολούθηση στην πνευμονική υπέρταση
Χ.Χατζηελευθερίου
12:50-13:10 Νοσήματα του κολλαγόνου και πνευμονική υπέρταση
Α.Σαραντόπουλος
13:10-13:30 Πνευμονική υπέρταση και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
Β.Σαχπεκίδης
13:30-13:50 Φαρμακευτική θεραπεία στην πνευμονική υπέρταση
Π.Κυριάκου
13:50-14:00 Συζήτηση
Tags : 01/04/2017