Θ.Καραμήτσος | Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) στην διάγνωση και κλινική εκτίμηση των συγγενών καρδιοπαθειών 01/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
11:00-12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Σ.Χατζημιλτιάδης,Γ.Ευθυμιάδης
11:00-11:20 Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στην διάγνωση και κλινική εκτίμηση των συγγενών καρδιοπαθειών
Γ.Γιαννακούλας
11:20-11:40 Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) στην διάγνωση και κλινική εκτίμηση των συγγενών καρδιοπαθειών
Θ.Καραμήτσος
11:40-12:00 Σχολιασμός
Χ.Αδαμόπουλος
Tags : 01/04/2016