Β.Νινιός | Διαδερμικές παρεμβάσεις στη μιτροειδή 01/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
09:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Γ.Μπομπότης,Ι.Τσούνος
09:00-09:20 Εκτίμηση, κλινική και υπερηχογραφική, της στένωσης αορτής
Ε.Κουλούρης
09:20-09:40 Εκτίμηση, κλινική και υπερηχογραφική, της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας
Ε.Παπαβασιλείου
09:40-10:00 Διαδερμικές παρεμβάσεις στην αορτή
Δ.Τσικαδέρης
10:00-10:20 Διαδερμικές παρεμβάσεις στη μιτροειδή
Β.Νινιός
10:20-11:00 Συζήτηση
Tags : 01/04/2017