Πρόσκληση για τη Διημερίδα "Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας" 07/03/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
Ιωάννης Κανονίδης | Καθηγητής Καρδιολογίας Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝΘ "Ιπποκράτειο" "Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας" 31/3- 1/4 2017, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ. Η Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. οργανώνει και φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το ετήσιο συνέδριό της, “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ” που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2017. Το συνέδριο αυτό έχει σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων σε τρέχοντα θέματα της καρδιολογίας, στοχεύοντας πάντοτε στην επιτυχή εφαρμογή των νέων γνώσεων στην καθ' ημέραν κλινική πράξη. Η φετινή εκδήλωση καλύπτει έναν ευρύ κύκλο θεμάτων της Κλινικής Καρδιολογίας, με ιδιαίτερη όμως έμφαση σε θέματα που αφορούν την καρδιακή ανεπάρκεια, την μυοκαρδιακή ισχαιμία και την πνευμονική υπέρταση. Στόχος μας είναι η σαφής κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και με βάση τα νεώτερα κλινικά δεδομένα, η επίλυση διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθ' ημέραν πράξη. Θα υπάρξει παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών και θα δοθεί επαρκής χρόνος για συζήτηση. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους καρδιολόγους, με ιδιαίτερη έμφαση στους καρδιολόγους που ασκούν την ειδικότητά τους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ή σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε περιφερικό Νοσοκομείο. Οι ομιλητές είναι εξέχοντες καρδιολόγοι με αδιαμφισβήτητη κλινική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας ιδιαίτερα ευχάριστος τόπος την άνοιξη.
Tags : Interviews