Δ. Κωνσταντίνου | Στην Ηλεκτροφυσιολογία 10/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
18:15 - 19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην ηλεκτροφυσιολογία – επεμβατική καρδιολογία το διάστημα 2015-2016 Messages from the most prominent studies in electrophysiology and interventional cardiology in 2015-2016
Πρόεδροι: Γ. Ανδρικόπουλος, Κ. Τούτουζας Chairpersons: G. Andrikopoulos, K. Toutouzas

18:15 - 18:37 Στην Ηλεκτροφυσιολογία In Electrophysiology
Δ. Κωνσταντίνου / D. Konstantinou

18:37 - 19:00 Στην Επεμβατική Καρδιολογία In Interventional Cardiology
Σ. Τζήκας / S. Tzikas
Tags : 10/09/2016