Π. Δοκόπουλος | 08. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ STENT BOOST ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 10/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
08. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ STENT BOOST ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Γ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ1, Λ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ1, Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ2, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ1,
Η. ΖΑΡΒΑΛΗΣ1, Π. ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΣ1, Σ. ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ1, Γ. ΚΟΤΣΙΟΥΡΟΣ3,
Ι. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ1, Δ. ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ2

1Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Β’ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
2Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Αθήνα
3Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Tags : 10/09/2016