Δ. Μπλιαμπλιάς | 07. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 10/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ε. ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ1, Γ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ2, Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ3, Λ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ2,
Θ. ΜΑΡΙΝΟΣ4, Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ5, Σ. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ6, Π. ΧΑΤΖΑΡΑΣ1, Κ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ1,
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ2, Ι. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ2, Δ. ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ1, Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ3

1Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
2Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
3Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Αθήνα
4Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
5Α΄Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
6Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Tags : 10/09/2016