Δ. Δημητριάδης | 04. ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 10/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ1, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ1, Γ. ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ1, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ1, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ1, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ2, Α. ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ1, Γ. ΤΣΩΝΗΣ1, Ι. ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ2, Δ. ΚΡΙΚΙΔΗΣ1

1Euromedica, Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη
2Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
Tags : 10/09/2016