Β. Νινιός | 02. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ MITRACLIP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 10/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ MITRACLIP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Β. ΝΙΝΙΟΣ, Ν. ΜΕΖΙΛΗΣ, Π. ΔΑΡΔΑΣ, Ε. ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Δ. ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ, Η. ΝΙΝΙΟΣ

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
Tags : 10/09/2016