Μ. Διδάγγελος | 03. ΠΡΩΙΜΗ ΡΗΞΗ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 10/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΠΡΩΙΜΗ ΡΗΞΗ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Μ. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ, Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Β. ΚΟΛΕΤΤΑΣ, Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Ι. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ, Α. ΖΙΑΚΑΣ, Σ. ΧΑΤΖΗΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Α’ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Tags : 10/09/2016