Λ. Μόσιαλος | Βέλτιστη διάρκεια της διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
20:30 - 21:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / SATELLITE LECTURE
Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ASTRAZENECA Sponsored by ASTRAZENECA
Πρόεδρος: Ι. Τσούνος Chairperson: I. Tsounos

Βέλτιστη διάρκεια της διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο Optimal duration of double antiplatelet therapy following acute coronary syndromes
Λ. Μόσιαλος / L. Mosialos
Tags : 09/09/2016