Α. Δαγρέ | Χρόνιες ολικές αποφράξεις 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30 - 20:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Ποικίλα θέματα / Miscellenious issues
Πρόεδροι: Β. Τζίφος, Ι. Ιακώβου, Δ. Κετίκογλου Chairpersons: V.Tzifos, I.Iakovou, D.Ketikoglou

19:30 - 19:45 Περιστροφική αθηρεκτομή / Rotational atherectomy
Δ. Κουλαξής / D. Koulaxis
Σχολιαστής / Commentator: Σ. Δεληογλάνης / S. Delioglanis

19:45 - 20:00 Χρόνιες ολικές αποφράξεις / Chronic total occlusions
Α. Δαγρέ / A. Dagre
Σχολιαστής / Commentator: Γ. Μπομπότης / G. Bompotis

20:00 - 20:15 Παρουσίαση περιστατικών διαδερμικών στεφανιαίων παρεμβάσεων σε χρόνιες ολικές αποφράξεις Presentation of cases of percutaneous coronary interventions in chronic total icclusions
Β. Τζίφος / V. Tzifos
Σχολιαστής / Commentator: Α. Παπαδόπουλος / A. Papadopoulos

20:15 - 20:30 Διακερκιδική προσπέλαση στη διενέργεια στεφανιογραφιών και διαδερμικών στεφανιαίων παρεμβάσεων Transradial approach in coronary angiographies and percutaneous coronary interventions
Α. Ζιάκας / A. Ziakas
Σχολιαστής / Commentator: Κ. Τούτουζας / K. Toutouzas
Tags : 09/09/2016