Δ. Λυσίτσας | Πώς τοποθετείται μια συσκευή αποκλεισμού του ωτίου του αριστερού κόλπου 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
17:00 - 18:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Τεχνικές κατάλυσης / Εμφύτευσης Ablation techniques / Implantations
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός, Μ. Εφραιμίδης Chairpersons: V. Vassilikos, M. Efremidis

17:00 - 17:15 Πώς καταλύεται η παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή με υψίσυχνο ρεύμα How to ablate paroxysmal AF with RF energy
Γ. Ανδρικόπουλος / G. Andrikopoulos

17:15 - 17:30 Πώς καταλύεται η παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή με κρυο-ενέργεια How to ablate paroxysmal AF with cryo-energy
Ε. Καλλέργης / E. Kallergis

17:30 - 17:45 Πώς τοποθετείται μια συσκευή αποκλεισμού του ωτίου του αριστερού κόλπου How to implant LAA closure device
Δ. Λυσίτσας / D. Lysitsas

17:45 - 18:15 Σχολιαστές / Commentators: Μ. Κωνσταντινίδου / M. Konstantinidou, Σ. Παρασκευαΐδης / S. Paraskevaidis, Α. Κατσίβας / A. Katsivas, Τ. Δαδούς / G. Dadoush
Tags : 09/09/2016