Ν. Φραγκάκης | Η συμβολή των νέων καθετήρων με αισθητήρα πίεσης στην αντιμετώπιση δύσκολων υποστρωμάτων κατάλυσης. Κλινικά δεδομένα και παραδείγματα 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
14:30 - 15:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / SATELLITE LECTURE
Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ST JUDE MEDICAL Sponsored by ST JUDE MEDICAL Πρόεδρος: Α. Κατσίβας Chairperson: A. Katsivas

Η συμβολή των νέων καθετήρων με αισθητήρα πίεσης στην αντιμετώπιση δύσκολων υποστρωμάτων κατάλυσης. Κλινικά δεδομένα και παραδείγματα The contribution of new contact force sensing catheters in the management of difficult substrate for ablation. Clinical data and examples Ν. Φραγκάκης / N. Fragakis
Tags : 09/09/2016