Μ. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΡΡΥΘΜΙΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΛΕΚΑΪΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΦΑΙΝΟΝΗΣ 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΠΡΟΑΡΡΥΘΜΙΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΛΕΚΑΪΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΦΑΙΝΟΝΗΣ

Μ. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ, Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Π. ΡΟΥΣΚΑΣ, Θ. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ,
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Σ. ΧΑΤΖΗΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Α’ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Tags : 09/09/2016