Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ Β ΟΜΟΖΥΓΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΙΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ Β ΟΜΟΖΥΓΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΙΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2, Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ1, Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ1, Σ. ΣΑΒΑΤΗΣ2, Π. ΡΟΥΣΚΑΣ1, Ι. ΛΑΓΟΣ2, Τ. ΔΑΔΟΥΣ2, Ι. ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ2, Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ1
1Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2Β’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Tags : 09/09/2016