Α. ΤΣΑΓΚΡΙΔΗ | ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ICD ALARM SOUNDING ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ICD ALARM SOUNDING ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Χ. ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Α. ΤΣΑΓΚΡΙΔΗ, Μ. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ, Β. ΣΑΑΤΖΟΓΛΟΥ,
Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Ι. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ, ΕΙΡ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ, Ν. ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ,
Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Tags : 09/09/2016