Λ. ΚΡΕΞΗ | Η ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ (ΚΚΤΕΚ) 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
Η ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ
ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ (ΚΚΤΕΚ)

Λ. ΚΡΕΞΗ, Ι. ΚΕΛΕΜΑΝΗΣ, Μ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Γ. ΚΟΤΣΙΟΥΡΟΣ,
Ε. ΜΑΝΤΖΩΡΟΓΕΩΡΓΟΥ, Κ. ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ, Α. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ,
Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Γ’ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Tags : 09/09/2016