Λ. ΚΡΕΞΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ
ΟΔΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ
ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ

Λ. ΚΡΕΞΗ, Μ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Σ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, Π. ΡΟΥΜΕΛΗΣ, Α. ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ,
Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Β. ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ, Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Γ’ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Tags : 09/09/2016