Ε. Τσιάμης | Υψηλού κινδύνου διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
Πρόεδρος / Chairperson: Ι. Κανονίδης / I. Kanonidis

Υψηλού κινδύνου διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις
High-risk percutaneous coronary interventions
Ε. Τσιάμης / E. Tsiamis
Tags : 09/09/2016