Φ. Οικονόμου | Αντιπηκτική αγωγή 08/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΣΤΡOΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Αντιθρομβωτική αγωγή στις διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις
Antithrombotic therapy in percutaneous coronary interventions
Πρόεδροι: Π. Γκελερής, Ι. Ζαρίφης, Γ. Καρακώστας
Chairpersons: P. Geleris, I. Zarifis, G. Karakostas

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή / Antiplatelet therapy
Γ. Αηδονίδης / G. Aidonidis

Αντιπηκτική αγωγή / Anticoagulation therapy
Φ. Οικονόμου / F. Economou

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή στις διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις
Antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation in percutaneous coronary interventions
Ε. Ρέππας / E. Reppas

Πολυμορφισμοί, γενετικός έλεγχος και εργαστηριακή παρακολούθηση αντιθρομβωτικής θεραπείας στις διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις
Polymorphisms, genetic control and laboratory monitoring of antithrombotic therapy in percutaneous coronary interventions
Δ. Δημητριάδης / D. Dimitriadis

Σχολιαστές / Commentators: Α. Παπαδόπουλος / A. Papadopoulos, Β. Στραβέλας / V. Stravelas, Γ. Μόσχος / G. Moshos, Γ. Καζινάκης / G. Kazinakis
Tags : 08/09/2016