ΕΚΑΒ Η σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΕΠΙΔΕΙΞΗ) 29/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 15ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΜΑΙΟΥ 2016 MAKEDONIA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ