Φ. Τρυποσκιάδης - Καρδιακή ανεπάρκεια ισχαιμικής αιτιολογίας 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
19:30 - 20:00 | ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Γ. Λουρίδας Καρδιακή ανεπάρκεια ισχαιμικής αιτιολογίας Φ. Τρυποσκιάδης
Tags : 28/05/2016