Δ. Κωνσταντίνου - Αντιμετώπιση ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
17:00 - 18:30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Διαγνωστική προσέγγιση καρδιολογικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη

Πρόεδροι: Γ. Φιλιππάτος, Ι. Γουδέβενος
Αντιμετώπιση ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και:

α) διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Χ. Κυρπιζίδης
β) χαμηλό κλάσμα εξώθησης
Χ. Παπαδόπουλος
γ) δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
Δ. Κωνσταντίνου
δ) με διατατική καρδιομυοπάθεια
Γ. Ευθυμιάδης
Tags : 28/05/2016