Γ. Αηδονίδης - Πότε, πώς και για πόση διάρκεια χορηγώ ινότροπα; 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
15:00 - 17:00 | ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – MEET THE EXPERTS
Καρδιακή Ανεπάρκεια
Πρόεδροι: Γ. Φιλιππάτος, Ι. Παρίσης
Πρακτικά θεραπευτικά προβλήματα στην καρδιακή ανεπάρκεια
Πώς κάνω up titration των β-αποκλειστών στην καρδιακή ανεπάρκεια;
Κ. Τσορμπατζόγλου
Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Συνεχίζω ή διακόπτω τα β-blockers;
Ι. Παρίσης
Πότε, πώς και για πόση διάρκεια χορηγώ ινότροπα;
Γ. Αηδονίδης
Αντιαρρυθμική αγωγή στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πότε, πώς και με ποιο τρόπο θα πρέπει να χορηγείται;
Ε. Θεοφιλογιαννάκος
Αντίσταση στα διουρητικά. Πως διαπιστώνεται και πως αντιμετωπίζεται
Π. Κυριάκου
Tags : 28/05/2016