Ε. Κουιδή/Καθηγήτρια Αθλητιατρικής ΑΠΘ, Καρδιολογος 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 15ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΜΑΙΟΥ 2016 MAKEDONIA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ