Χ. Καρβούνης - Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
13:30 - 14:00 | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της φαρμακευτικής εταιρίας NOVARTIS Pharmaceuticals

Πρόεδρος: Ι. Κανονίδης

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF)
Χ. Καρβούνης
Tags : 28/05/2016