Δ.Τούσουλης - Υπολιπιδαιμική αγωγή - Από το παρελθόν προς το μέλλον 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
12:15 - 12:45 | ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: Χ. Καρβούνης

Υπολιπιδαιμική αγωγή - Από το παρελθόν προς το μέλλον
Δ.Τούσουλης
Tags : 28/05/2016