Γ. Καραπαναγιωτίδης - Αποκατάσταση μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
11:15 - 12:15 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Αποκατάσταση και παρακολούθηση μετά από αρδιολογικές παρεμβάσεις ή καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Πρόεδροι: Χ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Χατζημιλτιάδης

Αποκατάσταση μετά από καρδιολογικές παρεμβάσεις
Β. Νινιός
Αποκατάσταση και παρακολούθηση εξωτερικών ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Θ. Καραμήτσος
Αποκατάσταση μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Γ. Καραπαναγιωτίδης
Γενικές αρχές, πρωτόκολλα και διεπιστημονική προσέγγιση ασθενών με δευτερογενή λειτουργικά προβλήματα
Ν. Λιακόπουλος
Tags : 28/05/2016