Α. Πάνος - Ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική: 9 χρόνια εμπειρίας στη χώρα μας 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
10:00 - 11:15 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Καρδιολογία και Καρδιοχειρουργική
Πρόεδροι: Γ. Μπομπότης, Κ. Τούτουζας

Διαδερμική τοποθέτηση βιολογικών βαλβίδων
Κ. Τούτουζας
Διακορυφαία χειρουργική τοποθέτηση βιολογικών βαλβίδων
Α. Πίτσης
Διαδερμική διόρθωση παραβαλβιδικής διαφυγής
Π. Δάρδας Ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική: 9 χρόνια εμπειρίας στη χώρα μας
Α. Πάνος
Tags : 28/05/2016