Μ. Παπαδημητρίου - Καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή. Ένας φαύλος κύκλος 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
19:00 - 20:00 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κολπική Μαρμαρυγή Πρόεδροι: Α. Σπανός, Ι. Χ. Στυλιάδης Φαρμακευτική και ηλεκτρική ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής Γ. Σπυρομήτρος Έλεγχος συχνότητας στην κολπική μαρμαρυγή. Πότε και σε ποιους; Τ. Δαδούς Καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή. Ένας φαύλος κύκλος Μ. Παπαδημητρίου
Tags : 27/05/2016