Κ. Πολυμερόπουλος - Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε ισχαιμική καρδιοπάθεια. Διαβάθμιση κινδύνου – Θεραπευτική αντιμετώπιση 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
18:00 - 19:00 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος – Ηλεκτροφυσιολογία
Πρόεδροι: Σ. Παρασκευαΐδης, Β. Σκέμπερης
Νευροκαρδιογενής συγκοπή
Ε. Χατζηνικολάου - Κοτσάκου
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε ισχαιμική καρδιοπάθεια. Διαβάθμιση κινδύνου – Θεραπευτική αντιμετώπιση
Κ. Πολυμερόπουλος
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε μη ισχαιμική καρδιοπάθεια. Διαβάθμιση κινδύνου – Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η. Ζάρβαλης
Tags : 27/05/2016