Δ. Λυσίτσας - Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Πότε και σε ποιους; 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
17:00 - 18:00 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κατάλυση αρρυθμιών – Σύγχρονοι προβληματισμοί
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός, Ν. Φραγκάκης
Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Πότε και σε ποιους;
Δ. Λυσίτσας
Κατάλυση εκτακτοσυστολικής κοιλιακής αρρυθμίας. Πότε και σε ποιους;
Γ. Σταυρόπουλος
Κατάλυση υπερκοιλιακών αρρυθμιών
Μ. Κωνσταντινίδου
Tags : 27/05/2016