Χ. Γραΐδης - Τα πιο διδακτικά περιστατικά μου 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
15:00 - 17:00 | ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – MEET THE EXPERTS Αγγειοπλαστική Πρόεδροι: Χ. Γραΐδης, Α. - Δ. Μαυρογιάννη Ιδιότητες και χρήσεις των βασικών εργαλείων της αγγειοπλαστικής: Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση: Βασικές αρχές, υλικά, εργαλεία Φ. Οικονόμου Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση: Επιπλοκές - αντιμετώπιση Δ. Δημητριάδης Φυσιολογία της βλάβης και απεικονιστικές τεχνικές μέσα στο εργαστήριο: FFR, IVUS, OCT Α. Ζιάκας Τα πιο διδακτικά περιστατικά μου Χ. Γραΐδης Τα πιο διδακτικά περιστατικά μου Α. - Δ. Mαυρογιάννη Σχολιαστές: Γ. Μαμαδάς, Γ. Αηδονίδης
Tags : 27/05/2016