Ξ. Αποστολίδου - Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
11:30 - 13:00 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Ασυμπτωματική βαλβιδοπάθεια. Πότε πρέπει να χειρουργηθεί;
Πρόεδροι: Χ. Καρβούνης, Δ. Κετίκογλου

Οργανική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας
Δ. Φαρμάκης
Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας
Δ. Εκκλησίαρχος
Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας
Ξ. Αποστολίδου
Ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας
Μ. Μαυρουδή
Tags : 27/05/2016