Θ. Ζαγκλαβάρα - Η ηχωκαρδιογραφία στα οξέα αορτικά σύνδρομα 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
10:00 - 11:30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση σε καρδιαγγειακά σύνδρομα
Πρόεδροι: Ι. Βλασερός, Σ. Χαντανής

Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Σ. Κουλούρης
Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας στη χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια
Π. Γιαννακοπούλου
Η ηχωκαρδιογραφία στα οξέα αορτικά σύνδρομα
Θ. Ζαγκλαβάρα
Ο ρόλος της διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφίας στην επισκευή της μιτροειδούς βαλβίδας και της τριγλώχινας βαλβίδας – επιπλοκές
Δ. Κετίκογλου
Tags : 27/05/2016