Μ. Κωνσταντίνου - Η έννοια της καρδιάς στη Βίβλο και στο ευρύτερο πολιτισμικό της περιβάλλον 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
21:30 - 22:00 | ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η έννοια της καρδιάς στη Βίβλο και στο ευρύτερο πολιτισμικό της περιβάλλον
Μ. Κωνσταντίνου
Tags : 26/05/2016