Ν. Φραγκάκης - Κλινικές μελέτες και καθημερινή κλινική πρακτική στη μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή: Σε τι διαφέρουν; Σε τι ταυτίζονται; 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
20:30 - 21:00 | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της φαρμακευτικής εταιρίας BAYER HELLAS / ELPEN A.E
Πρόεδρος: Ι. Κανονίδης
Κλινικές μελέτες και καθημερινή κλινική πρακτική στη μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή: Σε τι διαφέρουν; Σε τι ταυτίζονται;
Ν. Φραγκάκης
Tags : 26/05/2016