Σ. Κωνσταντινίδης - Οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια στην πνευμονική εμβολή 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Σ. Φούσας Οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια στην πνευμονική εμβολή Σ. Κωνσταντινίδης
Tags : 26/05/2016