Γ. Καρακώστας - 6 min Walking Test: η σημασία του στην κλινική πράξη 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
17:00 - 18:30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Απεικονιστικές και λειτουργικές μέθοδοι στην καρδιολογία Πρόεδροι: Γ. Μπομπότης, I. Σκουλαρίγκης 3D υπερηχοκαρδιογραφία: Πόσο απαραίτητη είναι στην καθημερινή κλινική πράξη; Β. Σαχπεκίδης Αξονική στεφανιογραφία: Εξελίξεις και κλινικές εφαρμογές της μεθόδου Ε. Βουρβούρη Νεώτεροι διαγνωστικοί δείκτες στη δοκιμασία κοπώσεως Π. Κουνατιάδης 6 min Walking Test: η σημασία του στην κλινική πράξη Γ. Καρακώστας
Tags : 26/05/2016