Ε. Βουρβούρη - Ο ρόλος των απεικονιστικών (υπέρηχοι, κ.λ.π.) μεθόδων στην διερεύνηση του οξέος θωρακικού άλγους | Συζήτηση - Συμπεράσματα 02/04/2016

 
19.00 - 20.30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Οξύ θωρακικό άλγος Πρόεδροι: Ι. Χ. Στυλιάδης, Ι. Γουδέβενος Διαφορική διάγνωση του οξέος θωρακικού άλγους Π. Κουνατιάδης
Βιοδείκτες στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα Χ. Κυρπιζίδης
Ο ρόλος των απεικονιστικών (υπέρηχοι, κ.λ.π.) μεθόδων στην διερεύνηση του οξέος θωρακικού άλγους Ε. Βουρβούρη
Tags : 02/04/2016