Δ. Κετίκογλου - Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των προσθετικών βαλβίδων 02/04/2016

 
17.00 - 18.30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση βαλβιδοπαθειών
Πρόεδροι: Γ. Μπουντώνας, Ν. Γκουζούμας
Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της μιτροειδούς βαλβίδος Ε. Κουλούρης Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της αορτικής βαλβίδος Ε. Αναγνώστου Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της τριγλώχινας και πνευμονικής βαλβίδος Ξ. Αποστολίδου Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των προσθετικών βαλβίδων Δ. Κετίκογλου
Tags : 02/04/2016